Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Tmi Sari Kares
Aura
design@sarikares.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sari Kares
design@sarikares.com

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietolain 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä, jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan.
Asiakkaideni henkilötiedot ovat tallessa niissä välineissä, jota kautta olette ottaneet minuun yhteyttä (sähköposti, yrityksen FB-sivut tai puhelin). Laskutusohjelmana käytän Laskupistettä, asiakkaideni yhteystiedot laskutustapahtumia varten ovat tallessa laskutusohjelmassani.

5. Rekisterin tietosisältö
Laskutusohjelmassa tallessa ovat seuraavat tiedot: Nimi, osoite, sähköposti ja mahdollisesti syntymäaika. Mahdollisesti myös verkkolaskutusosoite mikäli olette sellaisen minulle antaneet (koskee yrityksiä).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin saatavat tiedot tulevat suoraan asiakkailta laskutustietoja varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
En luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti eteenpäin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä eteenpäin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilörekisteriä koskevat tiedot eivät ole tallessa omalla tietokoneellani. Ainoastaan sähköpostissa, jonka kautta olet ottanut yhteyttä, laskutusohjelmassa sekä mahdollisesti Facebookissa. Käyttäjätunnukset näihin palveluihin ovat ainoastaan yritykselläni. Muutan myös salasanat säännöllisesti.

10. Tarkastusoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Jos haluat tietää tallennetut tietosi laskutusohjelmassani tai sähköpostissani, otathan yhteyttä: design@sarikares.com

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jos tiedoissasi on virheitä, sinulla on oikeus vaatia tietojen korjausta. Korjauspyynnöt: design@sarikares.com

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
En käytä tietojanne yllä mainituilla tavoilla.